• baner_pen

Sut i brofi transceivers ffibr optig?

Gyda datblygiad y rhwydwaith a datblygiad technoleg, mae llawer o weithgynhyrchwyr cydrannau ffibr optig wedi ymddangos yn y farchnad, gan geisio bachu cyfran o'r byd rhwydwaith.Gan fod y gweithgynhyrchwyr hyn yn cynhyrchu amrywiaeth o gydrannau, eu nod yw gwneud cydrannau o ansawdd uchel sy'n gydnaws â'i gilydd fel y gall cwsmeriaid gymysgu gwahanol gydrannau o wahanol wneuthurwyr.Mae hyn yn bennaf oherwydd pryderon ariannol, gan fod llawer o ganolfannau data bob amser yn chwilio am atebion cost-effeithiol i'w gweithredu yn eu rhwydweithiau.

Transceivers optegolyn rhan bwysig o rwydweithiau ffibr optig.Maent yn trosi ac yn gyrru'r cebl ffibr optig drwyddo.Maent yn cynnwys dwy brif ran: trosglwyddydd a derbynnydd.O ran cynnal a chadw a datrys problemau, mae'n bwysig gallu rhagweld, profi a darganfod ble y gall problemau ddigwydd neu lle maent wedi digwydd.Weithiau, os nad yw'r cysylltiad yn cwrdd â'r gyfradd gwallau did disgwyliedig, ni allwn ddweud ar yr olwg gyntaf pa ran o'r cysylltiad sy'n achosi'r broblem.Gallai fod yn gebl, traws-dderbynnydd, derbynnydd neu'r ddau.Yn gyffredinol, dylai'r fanyleb warantu y bydd unrhyw dderbynnydd yn gweithio'n iawn gydag unrhyw drosglwyddydd gwaethaf, ac i'r gwrthwyneb, bydd unrhyw drosglwyddydd yn darparu signal o ansawdd digonol i gael ei godi gan unrhyw dderbynnydd achos gwaethaf.Yn aml, meini prawf gwaethaf yw'r rhan anoddaf i'w diffinio.Fodd bynnag, fel arfer mae pedwar cam i brofi rhannau trosglwyddydd a derbynnydd trosglwyddydd.

Modiwlau Transceiver Fiber Optic

Wrth brofi'r adran trosglwyddydd, mae profion yn cynnwys profi tonfedd a siâp y signal allbwn.Mae dau gam i brofi'r trosglwyddydd:

Rhaid profi allbwn golau y trosglwyddydd gyda chymorth nifer o fetrigau ansawdd golau, megis profion mwgwd, osgled modiwleiddio optegol (OMA), a chymhareb difodiant.Prawf gan ddefnyddio profion mwgwd diagram llygaid, dull cyffredin ar gyfer gwylio tonffurfiau trosglwyddydd a darparu gwybodaeth am berfformiad cyffredinol y trosglwyddydd.Mewn diagram llygad, mae pob cyfuniad o batrymau data yn cael eu harosod ar ei gilydd ar echelin amser cyffredin, fel arfer llai na chyfnodau dau did o led.Y rhan derbyn prawf yw'r rhan fwy cymhleth o'r broses, ond mae dau gam prawf hefyd:

Rhan gyntaf y prawf yw cadarnhau y gall y derbynnydd godi'r signal o ansawdd gwael a'i drawsnewid.Gwneir hyn trwy anfon golau o ansawdd gwael i'r derbynnydd.Gan mai signal optegol yw hwn, rhaid ei galibro gan ddefnyddio mesuriadau pŵer jitter a optegol.Rhan arall o'r prawf yw profi'r mewnbwn trydanol i'r derbynnydd.Yn ystod y cam hwn, rhaid cyflawni tri math o brawf: profion mwgwd llygaid i sicrhau agoriad llygad digon mawr, profion jitter i brofi rhai mathau o faint jitter a phrofion goddefgarwch jitter, a phrofi gallu'r derbynnydd i olrhain jitter yn ei fewn y lled band dolen.


Amser post: Medi-13-2022