• baner_pen

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng trosglwyddyddion ffibr optig a throsglwyddyddion Ethernet?

Trosglwyddyddion FC (Sianel Ffibr).yn rhan bwysig o seilwaith Fiber Channel, ac mae trosglwyddyddion Ethernet ynghyd â switshis Ethernet yn gyfuniad paru poblogaidd wrth ddefnyddio Ethernet.Yn amlwg, mae'r ddau fath hyn o drosglwyddyddion yn gwasanaethu gwahanol gymwysiadau, ond beth yn union yw'r gwahaniaeth rhyngddynt?Bydd yr erthygl hon yn disgrifio Fiber Channel a transceivers ffibr optig yn fanwl.

Beth yw technoleg Fiber Channel?

Mae Fiber Channel yn brotocol rhwydwaith trosglwyddo data cyflym sy'n caniatáu trosglwyddo blociau crai o ddata yn drefnus ac yn ddi-golled.Mae Fiber Channel yn cysylltu cyfrifiaduron pwrpas cyffredinol, prif fframiau, ac uwchgyfrifiaduron â dyfeisiau storio.Mae'n dechnoleg sy'n cefnogi pwynt-i-bwynt yn bennaf (dwy ddyfais sydd wedi'u cysylltu'n uniongyrchol â'i gilydd) ac fel arfer mae'n fwyaf cyffredin mewn amgylchedd ffabrig wedi'i switsio (dyfeisiau sydd wedi'u cysylltu trwy switsh Fiber Channel).

32-porthladdoedd-FTTH-pŵer uchel-EDFA-WDM1

Mae SAN (Rhwydwaith Ardal Storio) yn rhwydwaith preifat a ddefnyddir ar gyfer cysylltedd storio rhwng gweinyddwyr cynnal a storfa a rennir, yn nodweddiadol arae a rennir sy'n darparu storfa ddata lefel bloc.Yn nodweddiadol, bydd SANs Fiber Channel yn cael eu gosod mewn cymwysiadau hwyrni isel sydd fwyaf addas ar gyfer storio bloc, megis cronfeydd data a ddefnyddir ar gyfer prosesu trafodion ar-lein cyflym (OLTP) fel bancio, tocynnau ar-lein, a chronfeydd data mewn amgylcheddau rhithwir.Mae Fiber Channel fel arfer yn rhedeg ar geblau ffibr optig o fewn a rhwng canolfannau data, ond gellir ei ddefnyddio hefyd gyda cheblau copr.
Beth yw trosglwyddydd sianel ffibr?

Fel y soniasom uchod, gall Fiber Channel drosglwyddo data bloc crai ac adeiladu trosglwyddiad di-golled.Mae trosglwyddyddion Fiber Channel hefyd yn defnyddio protocolau trosglwyddo data cyflym.Yn gyffredinol, mae peirianwyr yn defnyddio trosglwyddyddion Fiber Channel i adeiladu cadwyni trosglwyddo rhwng canolfannau data, gweinyddwyr a switshis.ffordd.

Mae trosglwyddyddion Sianel Ffibr hefyd yn defnyddio'r Protocol Sianel Ffibr (FCP) ar gyfer cludiant ac fe'u defnyddir fel arfer i ryngwynebu rhwng systemau Fiber Channel a rhwng dyfeisiau rhwydwaith storio optegol.Mae transceivers Fiber Channel wedi'u cynllunio'n bennaf i gysylltu rhwydweithiau storio Fiber Channel o fewn canolfannau data.


Amser post: Medi-27-2022